YMCA Minions Song with Lyrics

(Scroll down for the lyrics)

 

Mocha, fa les duo ma laki, boji. Mocha, fa ta qii ba dada, boda.

Mocha, Linguini Banaki, Loto lato leh boo hey la…. mia mia mia mia mia) La bada gei A luo,

“Tu pue de ba”, La bata gei A luo.

“Tu pue de ba”, fa la quelè mi duo, fa la tou le loka, kappa boyé le paprika.

La bata gei A luo. “Tu pue de ba”, La bata gei A luo. “Tu pue de ba”, linda lou le bono, li les Carbonara, le ji chie le calita. (Repeat)